ג2 משחקי השחמט

Name is required and should be at least 4 characters long.
Registration Closed
Feb 25, 2019 - Mar 11, 2019
ירושלים, Israel
8 / 20
Date: February 25, 2019 - March 11, 2019
Address: ירושלים, ישראל