9. KT SSS 2023-24

Name is required and should be at least 4 characters long.
logo
Tournament ended
April 20, 2024
Košice, Slovakia
39
Date: April 20, 2024
Address: Park Komenského 50, 040 01 Košice, Slovensko

Schedule

April 20, 2024: 8.45 – prezentácia 9:00 – otvorenie, privítanie, príhovory, inštrukcie, rozlosovanie 9:15 – 1. kolo 16:30 – Vyhodnotene a ukončenie turnaja Dĺžku prestávok medzi jednotlivými kolami budeme prispôsobovať podľa potreby.

Registration

Entry fee: 15 eur, pre členov SSS a nováčikov 12 eur
Payment: v hotovosti priamo na mieste