Baku Chess Lovers

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.
Turnaj sa ešte nezačal.