BLESK 15/21 nov.

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.

Kolá

HráčBodyBodyRatingVýsledkyRatingBodyBodySúper
1Jančurová Dagmar3 1665 448 : 317 16223Zahradníková Eva
2Jambrichová Viera2 1786 437 : 528 15752Nemčoková Klára
3Rusnáková Štefánia2 1600 397 : 377 16452Fornerová Marta
4Mojžiš Daniel1 1592 344 : 493 16002Vaváková Katarína (kakada)
5Šnábel Viliam (Bochini)1 1600 390 : 438 16731Vernarský Jaroslav
6Janovská Renata1 1539 305 : 385 16171Nosál Ivan
7Neumannová Zuzana0 1600 387 : 489 16000Rodr Tomáš
F = forfeited (súper nedošiel)