5. KT SSS 2021/22

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.

Kolá

HráčBodyBodyRatingVýsledkyRatingBodyBodySúper
1Jambrichová Viera5 1770 387 : 511 17695Zahradníková Eva
2Fornerová Marta5 1713 455 : 454 16735Slezáková Mária
3Vernarský Jaroslav4 1886 458 : 422 15714Nemčoková Klára
4Štrba Miroslav4 1810 467 : 329 15494Brezovan Daniel
5Tomková Erika4 1723 421 : 547 18074Gajdoš Jozef
6Pinter Patrik4 1768 486 : 305 15574Chrobáková Iveta
7Šnábel Viliam4 1689 434 : 480 17344Milan Ján
8Jacková Soňa3 1533 313 : 435 18653Smoliga Tomáš
9Stašková Brigita3 1504 329 : 466 17183Šnábelová Sylvia
10Fridrich Marián3 1485 453 : 441 16683Matejovie Peter
11Vaváková Katarína3 1632 489 : 335 15553Mojžiš Daniel
12Rodr Tomáš3 1622 451 : 311 14443Krýslová Petra
13Žákovičová Zdenka2 1604 419 : 441 15143Horňáková Eva
14Udvardy Alexander2 1489 288 : 515 18292Pastucha Ivan
15Barák Peter2 1679 383 : 391 15892Karaka Vladimír
16Ponická Mária2 1644 407 : 493 14742Ištvánová Katarína
17Jašek Patrik2 1513 427 : 405 14982Rybárska Iveta
18Plesníková Ivana1 1570 475 : 360 13291Vidová Andreja
19Modránszky Peter1 1674 20:0 BYE
F = forfeited (súper nedošiel)