2. KT SSS 2023-24

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.

Kolá

HráčBodyBodyRatingVýsledkyRatingBodyBodySúper
1Barák Peter4 1861 493 : 385 19336Vernarský Jaroslav
2Plesníková Ivana5 1863 467 : 372 16604Mačingová Eva
3Zahradníková Eva4 1925 464 : 354 18494Šnábel Viliam
4Janovská Renata4 1814 428 : 443 16004Vernarský Michal
5Chrobáková Iveta4 1717 396 : 416 17904Žákovičová Zdenka
6Ištvánová Katarína4 1538 311 : 463 16773Ponická Mária
7Jacková Soňa3 1566 384 : 405 19163Frický Vladimír
8Šnábelová Sylvia3 1851 434 : 420 17313Brodenec Ivan
9Poremba Jozef3 1796 466 : 383 15633Hudecová Zdenka
10Matejovie Peter3 1737 439 : 407 15063Karaka Vladimír
11Pastucha Ivan2 1881 400 : 325 16002Križáni Vladimír
12Modránszky Peter2 1740 407 : 399 14542Furíková Zuzana
13Bizoň Alexander2 1652 404 : 373 16002Pillár Marián
14Rychvalská Katarína2 1525 319 : 386 16001Belová Katarína
15Škovirová Erika0 1444 443 : 388 13631Furík Viliam
F = forfeited (súper nedošiel)